The thaotruong2712’s Podcast
Thảo Trương - Chia sẻ về game & thủ thuật và tin tức

Thảo Trương - Chia sẻ về game & thủ thuật và tin tức

January 19, 2020

//thaotruong.com/ Blog của Thảo Trương, chuyên chia sẻ về kinh nghiệm chơi game như Liên Minh Huyền Thoại. Một số thủ thuật hay về MXH như Facebook, thủ thuật game.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App